Ta deg en pause

Annonse

50.000 i bot for å låne bort sjåførkort

En daglig leder i et transportselskap ble dømt i Jæren tingrett for å ha jukset med kjøre- og hviletidene. – Dette vitner om svært uryddige forhold i bedriften, sier NLF.

0

Annonse

Den daglige lederen måtte møte i Jæren tingrett for å ha jukset med hviletiden til flere av sjåførene. I tingretten erkjente mannen delvis straffskyld. Dette skriver Dagsavisen.no

Mannen ble dømt til å betale 50.000 kroner i bot, noe mindre enn den opprinnelige påstanden på 75.000 kroner.

I retten ble det lagt vekt på at den daglige lederen tilstod forholdene han ble dømt for, og at saken var gammel.

Dette er saken:

13. januar 2015 varslet Statens Vegvesen at de ville gjennomføre en kjøre- og hviletidskontroll av firmaets sjåfører. Vegvesenet ba om dokumentasjon den daglige lederen er pliktig til å utlevere, som timelister og data fra fartsskriverne.

Under kontrollen kom det frem at daglig leders, samt to ansattes sjåførkort, var blitt benyttet av andre 15 ganger over en periode på to måneder. Den daglige lederen innrømmet at sjåførkortet hans ble benyttet av andre sjåfører ved seks anledninger.

Presset

Årsaken til kjøre- og hviletidjukset skal ha vært utfordringer knyttet til gjennomføringen av enkelte transportoppdrag i henhold til regelverket. Det kom frem i retten at det var en ukultur innad i transportselskapet, hvor utfordringer med kjøre- og hviletidene ble løst med å byttelåne sjåførkort. Retten mente også at den daglige lederen var kjent med denne praksisen som han også støttet.

Les også: Lastebilsjåfør dømt i Høyesterett

Annonse

Ikke et utbredt problem

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har ikke et inntrykk av at juksing med kjøre- og hviletidsbestemmelsene for å gjennomføre transportoppdrag er et stort problem blant majoriteten av transportører.

– Det er vår oppfatning at seriøse transportbedrifter med et sunt forhold til sine kunder utformer kjøreplaner på en måte som er i tråd med reglene. Samtidig er det åpenbart at det finnes de som bryter reglene, noe en kan se i kontrollstatistikkene hos Statens vegvesen, forteller Stein Inge Stølen, Kommunikasjonsrådgiver hos NLF og legger til:

Norges Lastebileier-Forbund.
Kommunikasjonsrådgiver hos Norges Lastebileier-Forbund, Stein Inge Stølen.

– Her er det åpenbart at lederen har tillatt en ukultur å vokse frem i bedriften. Dette vitner om dårlig dømmekraft og et uakseptabelt forhold til gjeldende lover og regler.

Både transportør og transportkjøpers ansvar

Stølen påpeker at oppdragene alltid skal utformes slik at de kan utføres innenfor gjeldende regelverk.

– Her har både transportør og transportkjøper et ansvar. Transportøren må si ifra om dette ikke er mulig, og transportkjøperen har et juridisk bindende ansvar for å påse at avtalene ikke er i strid med gjeldende bestemmelser.

Skal nekte

Hvis man ikke når frem ved å melde i fra til oppdragsgiver om at oppdraget ikke kan utføres innenfor gjeldende regler, bør ikke oppdraget utføres, oppfordrer Stølen. Han mener i tillegg at det burde sendes et varsel til Statens vegvesens krimseksjon.

– Når det gjelder å bli med på slik praksis som er beskrevet i dommen, skal sjåførene selvfølgelig nekte. Dette er adferd som vitner om svært uryddige forhold i en bedrift. Hvis det er tydelig at dette er noe som foregår på jevnlig basis i bedriften, bør en ta kontakt med myndighetene. Statens vegvesens krimseksjon tar gjerne imot tips som dette.

Annonse