Ta deg en pause

Annonse

Aldri vært så få trafikkdrepte på 70 år

I løpet av årets tre første måneder er 16 mennesker blitt drept i trafikken. Kun to ble drept i mars. Dette er rekordlave tall, i følge Vegvesenet.

0

Annonse

Vegvesenets tall er klare. Kun to omkom på veiene våre i mars. Dette er færre enn på samme tid som i fjor. I løpet av årets første kvartal har 16 mennesker mistet livet, ifølge Vegvesenets foreløpige tall. Av de 16 trafikkdrepte var hele tolv av dem menn. Dette kommer frem i en pressemelding.

Vegdirektør Terje Mo Gustavsen. Foto: Lars Thorvaldsen.

– Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men samtidig er 16 drepte i trafikken, 16 for mange, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i meldingen.

Dette er de laveste tallene siden Vegvesenet begynte å lage skikkelig statistikk. Tilsvarende tall for de fem foregående årene har variert mellom 17 til 36.

– Jeg tror vi må minst 70-80 år tilbake i tid for å finne så få trafikkdrepte. Tendensen over tid er krystallklar – det er stadig tryggere på norske veier, forteller han.

Les om trafikktiltak her: 136 trafikktiltak overlevert til Solvik-Olsen

Annonse

Lavest i Europa

Felles for de fleste ulykkene er at de er møteulykker, men ulykker med utforkjøring og fotgjengere går også igjen. Tre av fire omkomne omkom i en personbil. I 2017 omkom 107 i trafikken, som er det laveste tallet på over 70 år.

I 2015, 2016 og 2017 har Norge hatt de laveste dødstallene i Europa målt både i forhold til antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I løpet av 2018 har det vært flest dødsulykker i Møre og Romsdal, Troms, Akershus og Aust-Agder. Disse fylkene har hatt to dødsulykker hver. Men ingen har mistet livet i Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Mer enn statistikk

– Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. Lykkes vi med å få stadig flere til å kjøre etter forholdene og overholde fartsgrensene, kjøre rusfritt og bruke bilbelte, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt i trafikken, sier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

– Tiltak som målrettede kampanjer, kontroller, bedre trafikantopplæring, tiltak i virksomheter avhengig av transport, ny teknologi i bilen og fysiske tiltak på vegen, kan bidra til at stadig færre blir drept og hardt skadd i trafikken. Ved å alltid kjøre etter forholdene og aldri over fartsgrensen kan hver og en bidra til at døds- og skadetallene fortsetter å synke, er oppfordringen fra Terje Moe Gustavsen.

Annonse