Ta deg en pause

Annonse

– Vi prøver å ta inn opptil tre lærlinger i året

Siden 1994 har Bring tatt inn lærlinger. 80 prosent av lærlingene består fagprøven med meget godt som resultat, og i 2014 fikk de utdelt pris for årets lærebedrift av SOTIN.

0

Annonse

I dag er det fire lærlinger i Logistikkfaget og seks i Yrkessjåførfaget på Postens godssenter. I Yrkessjåførfaget er det Bring som tar inn flest lærlinger i Oslo. Bring er også den lærebedriften som jobber mest aktivt med opplæring, rekruttering og oppfølging av lærlinger.

Kim Roar Espelid har vært lærlingveileder hos Posten siden 2013. Han forteller at Bring prøver å ta inn opptil tre lærlinger i Yrkessjåførfaget hvert år.

– Vi jobber veldig hardt med lærlingene våre. Og er det noen som skal få skryt, så er det ledelsen. De ser behovet for lærlinger og satser deretter, og skjønner at det må gis nok tid og ordentlig opplæring.

 

 

 

– Vi begynte å lønne de som var på kurs for at de skulle få følelsen av at de var i jobb.

 

 

 

Bruker nesten et år på rekruttering

Ved å investere skikkelig i rekruttering sitter de igjen med fagfolk som virkelig kjenner bedriften. De fleste lærlingene hos Bring fortsetter i bedriften etter endt læretid.

Bring har alltid hatt lærlinger som blir veldig gode fagarbeidere, og grunnen til det er grundig forarbeid.

– Vi starter året før og reiser rundt til alle skolene i Oslo, Akershus og Østfold som underviser i transport og logistikk. Da får vi en oversikt over hvem som kan være aktuelle kandidater neste år.

Lærlingveileder i Bring, Kim Roar Espelid. Foto: Lars Thorvaldsen.

På skolebesøkene blir elevene kjent med Bring, og de blir oppfordret tilå ta kontakt om utplassering.

– Under utplasseringsperioden blir vi kjent med dem. Videre har vi en søknadsprosess hvor de som ønsker søker læreplass. Vi pleier å få inn mellom 20 og 70 søkere, og vi pleier å kalle inn rundt 10-15 stykker til intervju. De som har hatt utplassering  og gitt oss et inntrykk har jo helt klart en fordel.

De som blir ansatt kjører gjerne budbil eller er hjelpemann på lastebil frem til de begynner på 19-ukerskurset i august.

I løpet av høsten og de 19 ukene på kurs skal lærlingene ta førerkort for tunge kjøretøy. I løpet av denne perioden får de i tillegg lønn fra Bring.

Espelid forteller at Bring var en av de første som begynte å gi lønn til lærlingene under 19-ukerskurset. Nå gjør alle lærebedriftene dette, da det er blitt et krav fra opplæringskontoret.

– Vi begynte å lønne de som var på kurs for at de skulle få følelsen av at de var i jobb. Dermed måtte de forholde seg til oss ved sykdom eller fravær, ikke læreren. Dette mener vi er viktig for å bygge opp ansvarsfølelsen overfor bedriften.

Annonse

Les mer om yrkesfagkonkurransene som straks går av stabelen: Yrkesfagkonkurranse 11. til 12. april
Teorien kan være utfordrende

Selv om man i utgangspunktet skal være ferdig med lastebil- og hengerlappen etter 19-ukerskurset, er ikke dette alltid tilfelle for noen av lærlingene. Årsakene kan være mange, men flere finner teoriprøvene utfordrende.

– En del sliter med hengerteorien eller ADR-teorien. Da setter vi av den tiden dem trenger til å lese, og jobber med dem til teorien er i boks. Vi kan vi fort bruke opptil en uke på å få lærlingen klar til teoriprøvene, men det er verdt å ta det ansvaret.

 

 

 

– Er det noen som skal få skryt, så er det ledelsen.

 

 

 

Jobber mye med fagprøven

Bring bruker mye ressurser på å legge godt til rette for lærlingene, ifølge Espelid. Han forteller at de har flere lærlingdager i løpet av året. På disse dagene jobber de med teori, øver på å legge på kjetting, driver med ryggetrening og vedlikehold.

Men når fagprøven nærmer seg, så dreier disse dagene seg mer og mer om selve prøven.

Espelid satt i prøvenemda i perioden 2016-2017, så han vet hva som kan forventes på en fagprøve, og driller lærlingene i dagene før fagprøven.

– Jeg pleier å teste lærlingen en til to dager i forkant. Da får de prøve seg som om det skulle vært en ekte fagprøve. En slags generalprøve, sier han.

Brings lærlinger kjører i all hovedsak containerbil rundt omkring på Østlandet. Foto: Lars Thorvaldsen.
Gode resultater

Brings lærlinger gjør det svært godt på fagprøvene. Innsatsen Espelid gjør med lærlingene kan tenkes å være en viktig faktor. I snitt får 80 prosent resultatet «meget godt», 20 prosent får «bestått» og ingen fra Bring stryker på fagprøven, ifølge Espelid.

Snittet i Oslo, Akershus og Østfold ligger på 10 prosent «ikke bestått», 80 prosent får resultat «bestått» og ti prosent som får «meget godt», som resultat.

– Vi har en høy andel lærlinger med toppkarakter på fagprøven. Dette er både positivt og negativt. Det negative er at lærlingene våre får veldig gode jobbtilbud etter at de er ferdig med læretiden hos oss, sier Espelid tydelig fornøyd over nivået på deres lærlinger.

– Grunnen til at folk blir flinke hos oss er fordi vi bruker mye tid på lærlingene våre. Vi er veldig nøye når vi skal ansette, og er på skolebesøk flere ganger i året. Vi gjør grundig forarbeid og gir god oppfølging, dette gjør at vi sitter igjen med flinke folk, avslutter han.

Annonse