Ta deg en pause

Annonse

Historisk stor godsundersøkelse

Onsdag 18. april og torsdag 19. april skal Statens Vegvesen kartlegge all godstrafikken på Vestlandet. Undersøkelsen skal gi mer kunnskap i arbeidet med å nå målene i Nasjonal transportplan.

0

Annonse

I morgen og på torsdag denne uken skal all godstransport på Vestlandet registreres i norgeshistoriens største godsundersøkelse. Målet er å kartlegge alt gods som blir fraktet inn og ut av Vestlandet.

 – Dette er veldig spennende sier prosjektleder Bjarte Børtveit i Statens vegvesen i en pressemelding.

21 intervjuplasser

Det er til sammen 230 personer som skal stoppe og intervjue sjåfører av tunge kjøretøy. Intervjuene skal foregå på 21 forskjellige steder på Vestlandet i de to døgnene undersøkelsen varer.

– Vi stopper tungtrafikken og intervjuer sjåførene. Dette gjør vi på alle fjellovergangene mellom øst og vest, på alle ferjene langs E39, på Fjordline og en del andre ferjer, og på Statens vegvesen sine kontrollstasjoner.

Det skal også gjennomføres intervju på de store godsterminalene og havnene langs kysten fra Rogaland til Møre og Romsdal. Målet er å kartlegge all godstransport i de fire Vestlandsfylkene.

Les mer: Slik var kontrollhelgen

Annonse

Skal gi kunnskap om effektiv og miljøvennlig transport

Godsundersøkelsen skal gi mer kunnskap i arbeidet med å nå målene i Nasjonal transportplan om en mer effektiv og miljøvennlig godstransport. I tillegg er det et mål å få mer gods over fra vei til sjø- banetransport.

– Poenget er å få en oversikt over hvor transporten kommer fra, hvor den skal, og hvilket gods som blir frakta, og hvor mye det er, sier Børtveit.

Det ble gjort en lignende undersøkelse i 2012, men av mindre omfang.

–  Når rapportene fra årets undersøking er ferdig kan vi sammenlikne og se om det er endringer i godstransporten de siste åra.

Ved å se på utviklingstrekkene kan man kanskje indentifisere rammevilkår, tiltak og endringer som har bidratt til endringer i godsstrømmen.

–  Etterpå kan vi komme med forslag til tiltak og hva vi mener overføringspotensialet fra veg til sjø og bane er, sier prosjektlederen.

Statens vegvesen er oppdragsgiver for undersøkelsen sammen med fylkeskommunene i Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Asplan Viak og IRIS har fått oppdraget med å lage en hovedrapport samt delrapporter til de enkelte fylkene i etterkant.

 

Annonse