Ta deg en pause

Annonse

Vil ikke bruke reservasjonsretten mot kabotasjeforslag

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kan ikke garantere at han vil bruke reservasjonsretten mot EUs forslag til nytt kabotasjeregelverk. Solvik-Olsen presiserer at regjeringen er i mot kabotasjeforslaget.

0

Annonse

Se video nederst i saken

Ketil Solvik-Olsen ble spurt ut under onsdagens spørretime på Stortinget. Arne Nævra (SV) fra Transport- og kommunikasjonskomiteen spurte statsråden om hva han har tenkt å gjøre med EUs forslag til revidert kabotasjeregelverk i EUs veipakke.

– Transportsektoren trues av liberalisering og privatisering. Særlig på jernbanen og godstransporten, presiserer han.

– EU-komminsjonen har lagt frem en revidering av regelverket som i praksis vil bety totalt frislipp og forverring av dagens system. Det forverrer konkurransesituasjonen for norske sjåfører, kontrollsituasjonen og sikkerhet, sier Nævra.

Lest dette? Vi burde bli flinkere til å benytte oss av kabotasje

Stortinget
Arne Nævra (SV). Stortinget spørretime. Skjermdump: Lars Thorvaldsen.
Ønsker en garanti

Nævra vil vite om statsråden kan love at Norge kommer til å bruke reservasjonsretten dersom det endelige regelverket fra EU innebærer en liberalisering av dagens kabotasjeregelverk.

– Hvilke grep vil regjeringen gjøre og ta nasjonalt for å stanse sosial dumping på veiene våre, spør han statsråden.

Solvik-Olsen forteller at dette er et tema som har engasjert han, både da han var i opposisjon og nå som statsråd.

– Et viktig premiss i et fritt marked er at vi sikrer gode konkurranseforhold som gjør at den beste aktøren vinner, ikke den som jukser med regler eller underbetaler sine ansatte, sier Solvik-Olsen og legger til:

– Noe av det første vi gjorde da vi tiltrådte i 2013 var å sikre bevilgning til økte kontroller langs veiene. Mer eller mindre en firedobbling av kontrollaktiviteten gjorde at de som kjørte med dårlige kjøretøy ble stoppet og bøtelagt.

Les også: NLF reagerer kraftig på EU-forslag

Annonse

Blitt flinkere

Solvik-Olsen påpeker at regjeringen har innført hjullås, og at staten er blitt flinkere til å inndrive bøtene som er blitt ilagt.

– Vi møter mange kontrollører når vi reiser rundt i landet, og de forteller at dette har gitt resultater. I Nord-Norge har antall russiske vogntog med dårlig standard gått kraftig ned etter at antall kontroller gikk opp.

– Denne regjeringen innførte også krav til vinterdekk på alle hjulene for vogntog.

Han forteller videre at regjeringen er i mot endringene i kabotasjeregelverket som EU kommer med.

–  Vi har gått sammen med åtte-ni europeiske land i noe som heter Road Alliance. Og vi skal reise ned og møte de i løpet av den kommende måneden for å se på hvordan vi kan unngå en liberalisering av kabotasjeregelverket.

Les mer om kabotasje her: Kabotasje er i utgangspunktet ikke lov, sier NLF

Og her: Kabotasjeregelverket reduserer antall useriøse aktører

Stortinget
Arne Nævra (SV) og Ketil Solvik-Olsen (Frp). Stortinget spørretime. Skjermdump: Lars Thorvaldsen.
Kan ikke garantere

Nævre er ikke fornøyd med Solvik-Olsens svar og spør samferdselsministeren om han kan garantere at han vil sette foten ned hvis lovforslaget blir stående.

– Kan statsråden stille seg bak en avkriminalisering av kabotasjeregelverket, slik at det blir åpnet opp for å kunne gi bøter i stedet for å sende saken til en politijurist, som ofte henlegger saken, sier Nævre.

Må se på totalen

– Vi må se på det totale når det gjelder kabotasjeregelverket. Det kan hende at noe kommer til å bli stående, samtidig som at andre ting blir endret. Derfor må vi se på summen av dette, men sånn som det er i dag, så er jeg kritisk og i mot forslaget. Derfor jobber vi med våre venner i Vest-Europa for å sikre at regelendringene ikke blir gjennomført, sier Solvik-Olsen.

– Jeg får ta statsråden på hans ord, men jeg registrerer at han ikke vil garantere for å sette foten ned for EU-kommisjonens forslag, hvis det blir stående, kontrer Nævra.

 

Se video fra spørretimen

Ketil Solvik-Olsen blir spurt om EUs nye kabotasjeregelverk

Annonse