Ta deg en pause

Annonse

Kjørte vogntog, drakk sprit og røyket hasj – fikk 3000 kroner i bot.

Ikke nok med det. På den ville promilleferden krasjet de med en personbil og stakk fra stedet. En mann i 30-årene ble dømt for ugjerningene, men anket dommen og endte opp med et forelegg på 3000 kroner.

0

Annonse

Den nå 31 år gamle mannen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 60 dager fengsel, 55.000 kroner i bot og tap av førerrett for å ha kjørt vogntog i alkohol- og hasjpåvirket tilstand og stukket fra en trafikkulykke. I tillegg ble han nødt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Han anket imidlertid dommen til Frostating lagmannsrett hvor straffeutmålingen ble en helt annen. Spørsmålet overfor lagmannsretten var om det var bevist utover enhver rimelig tvil at den tiltalte kjørte vogntoget.

Den var den 2. november 2016 den tiltalte og en kollega angivelig skal ha kjørt det aktuelle vogntoget hjem til tiltaltes bolig etter en grillfest.

Husker ikke stort

Det kommer frem i tingrettens dom at den tiltalte 31-åringen parkerte vogntoget der grillfesten ble avholdt. Han låste bilen og la nøklene i spylervæskekoppen. Dette gjorde han for at andre i selskapet skulle kunne ta vogntoget i bruk hvis han ikke skulle være i stand til å kjøre dagen derpå.

Utover kvelden ble det drukket en del alkohol, og etter hvert kom det hjemmebrent på bordet. Fra klokken 22:00 husker ikke 31-åringen stort før han våkner opp på politiets glattcelle ut på natten.

31-åringen husker heller ikke å ha røykt hasj, men mener likevel at han kan ha gjort det. Han hadde nemlig en klump med hasj liggende utenfor boligen, som var borte da han kom hjem neste dag etter oppholdet hos politiet. Resultatene fra blodprøven som ble tatt viste THC i blodet.

Les mer: Lastebilsjåfør dømt i Høyesterett

Sendte SMS

Under grillfesten sendte 31-åringen en SMS til sin samboer og ba henne om å komme og hente han. Da samboeren ankom festen hadde 31-åringen ombestemt seg og ville ikke hjem likevel.

I følge samboeren dro hun hjem uten at det hadde blitt avtalt noe nærmere om hvordan 31-åringen skulle komme seg hjem, han skulle eventuelt kontakte samboeren på nytt hvis han likevel skulle hentes. 31-åringen hadde dessuten mulighet til å sove i lastebilen, heter det i dommen.

På festen var det mange tilstede. Herunder kollegaen til 31-åringen som jobbet som maskinfører i samme firma. Kollegaen og 31-åringen var, ifølge dommen, de siste som forlot festen, dette legger lagmannsretten til grunn.

Hørte en uvanlig lyd

De to bestemte seg for å ta vogntoget. Avgjørelsen skulle få store konsekvenser. Under ferden kolliderte de to med en kvinne i Brekktunnelen, de unnlot å stoppe og kjørte fra skadestedet.

Kvinnen som kolliderte med vogntoget var, sammen med tre andre personer, i en personbil på vei fra Orkanger til Trondheim. Det kommer frem i tingrettens dom at hun nylig hadde satt på vinterdekk, og kjørte forsiktig siden hun hadde hørt om en annen trafikkulykke på den samme veien tidligere på dagen.

Da hun kom inn i Brekktunnelen hørte de en uvanlig lyd som de ikke visste hva var. Kvinnen senket da farten, og i svingen inne i tunnelen så hun «noe stort» komme mot seg i hennes kjørebane. Det var 31-åringen og kollegaen som kom imot.

For å unngå kollisjon svingte kvinnen først mot venstre, men vogntoget svingte da etter og la seg over i sitt eget kjørefelt. Kvinnen svingte tilbake i sitt eget kjørefelt og la seg så langt inn mot tunnelveggen som mulig.

Da hun stod stille ble bilen hennes truffet av den bakerste delen på vogntogets henger. Hun forstod senere at det var lyden av vogntogets hjul som kjørte i rumlefeltet som skapte den høye lyden hun tidligere hadde hørt.

Etter kollisjonen kjørte vogntoget videre. Personbilen fikk større materielle skader, og alle ble kjørt til legevakten for kontroll. Ingen fysiske skader ble registrert.

Les mer: 50.000 i bot for å låne bort sjåførkort

Vet ikke hvem som kjørte

Politiet fikk melding om ulykken kl. 23:15 og ankom ulykkesstedet kl. 23:30. Politiet fikk etter hvert beskjed om at vogntoget var observert. Da politiet ankom stedet fant de et vogntog med skader som samsvarte med skadene på kvinnens bil.

Annonse

I vogntoget fant politiet 31-åringens identifikasjon, og politiet fikk utpekt 31-åringens bolig som huset til den som vanligvis disponerte vogntoget.

Inne i 31-åringens bolig fant de han og samboeren på soverommet. På sofaen sov kollegaen. I følge dommen var de begge sterkt beruset. Det var heller ikke mulig å få klarhet i hvem som hadde kjørt vogntoget. Begge ble pågrepet og tatt med inn til arresten.

1,81 i promille

Blodprøvene som ble tatt viste en alkoholkonsentrasjon på 1,81 hos 31-åringen og 1,14 på kollegaen. Det kommer frem i dommen at 31-åringen ikke husker noe etter at samboeren hans forlot festen rundt klokken 22:00.

Han vet derfor ikke hvem som var igjen på festen eller hvordan han kom seg hjem, men han utelukker at han kjørte vogntoget, da dette strider mot alt han står for som sjåfør.

Han peker også på at han ikke ville brukt lys på den måten i tunnelen, som er beskrevet, og at han ikke ville ha parkert lastebilen slik den ble funnet. 31-åringen peker også på at nøklene ble funnet på stuebordet der kollegaen lå, og at de ikke var vanskelig å få tak i da de lå i spylervæskekoppen.

Kollegaen hevder også å ikke huske noe fra kvelden, hvem som kjørte eller hvordan de kom seg hjem til 31-åringen. Han har forklart i avhør at han ikke kjørte bilen og at det var 31-åringen som var fører av vogntoget.

Kollegaen kunne ikke bekrefte sin egen forklaring for lagmannsretten, men sa at han var ganske sikker på at han ikke hadde kjørt vogntoget. Han forklarte videre at han ikke har førerrett for lastebil og at han ikke kan kjøre lastebil.

Les mer: Stor innsamlingsaksjon for drapsdømt lærling

Foreligger ikke tilstrekkelig bevis

Samboeren har forklart at 31-åringen og kollegaen kom hjem rundt klokken 23:00. Det ble ikke sagt noe om hvordan de kom seg til boligen. Samboeren stilte heller ingen spørsmål rundt dette, og gikk og la seg sammen med 31-åringen etter kort tid.

Føreren av personbilen som ble truffet av vogntoget forklarte for retten at hun ikke hadde mulighet til å se hvem som kjørte vogntoget som kom mot henne i tunnelen.

Det foreligger heller ingen observasjoner som kan peke ut hvem som var sjåfør. Politiet har heller ikke forsøkt å innhente eventuelle bilder fra bomstasjonen.

Det er heller ikke gjort noen tekniske undersøkelser for å finne DNA eller fingeravtrykk på nøkler og inne i lastebilen. Ut i fra den samlede vurderingen av bevisene som foreligger, er det ikke bevist utover en rimelig tvil at 31-åringen kjørte vogntoget, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Aktor har subsidiært påstått at 31-åringen må dømmes for medvirkning til overtredelse av vegtrafikkloven, jf straffeloven § 15.

Kan ikke dømmes for medvirkning

Lagmannsretten konkluderer med at: «Den generelle medvirkningsbestemmelsen er ment å ramme andre former for medvirkning til brudd på vegtrafikkloven, for eksempel der sjåføren bruker egen bil til promillekjøring og en annen person medvirker ved å oppfordre den påvirkede sjåføren til å kjøre. Dette er ikke tilfelle i vår sak. Dersom 31-åringen skal dømmes for medvirkning, står vi overfor et klassisk tilfelle av overlatelsesmedvirkning, som er en egen straffbare overtredelse av vegtrafikkloven § 17 annet ledd. Det er ikke uvanlig ved overlatelsesmedvirkning etter vegtrafikkloven § 17 annet ledd at bileier er med på turen. Etter lagmannsrettens syn konsumeres enhver medvirkningshandling fra 31-åringens side av denne bestemmelsen», heter det i dommen.

Videre heter det: «Dersom påtalemyndigheten hadde ment at 31-åringen skulle vært dømt for medvirkning til en annen persons kjøring, skulle det etter lagmannsrettens oppfatning vært tatt ut tiltale etter vegtrafikkloven § 17 annet ledd. Det er ikke gjort, og lagmannsretten har ikke anledning til å endre subsumsjonen, jf straffeprosessloven § 38. Å domfelle 31-åringen for medvirkning til ruspåvirket kjøring med hjemmel i den generelle medvirkningsbestemmelsen i straffeloven § 15 vil være en omgåelse av § 38 i straffeprosessloven. 31-åringen må derfor frifinnes for medvirkning til kjøring i ruspåvirket tilstand».

«Lagmannsretten har også kommet til at 31-åringen ikke kan dømmes for medvirkning til overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf § 3, jf straffeloven § 15, da det ikke er bevist at han har medvirket til sjåførens uaktsomme kjøring slik den er beskrevet i tiltalen».

«Lagmannsretten finner det heller ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at 31-åringen fikk med seg at tilhengeren på lastebilen kolliderte med en personbil. Det var den bakerste delen av lastebilens tilhenger som traff personbilen, og dette behøver man hverken ha hørt eller merket på annet vis i førerhuset. 31-åringe kan derfor ikke dømmes for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd § 12 første ledd første punktum, tiltalens post III», heter det i dommen.

31-åringen ble dømt til å betale 3000 kroner i bot for brudd på legemiddelloven.

Les hele dommen her: Dom lovdata

Annonse