Ta deg en pause

Annonse

NLF reagerer kraftig på EU-forslag

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) reagerer kraftig på kabotasjeforslag i EUs nye veipakke. Det er foreslått å endre fra dagens praksis med tre turer innen syv dager til et ubegrenset antall turer innen fem dager.

0

Annonse

– Veipakken til EU inneholder også en del bra ting, som kjøre- og hviltetider og mål om utslipp, men det som er negativt er forslaget om liberalisering av kabotasjeregelverket, sier Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Fritt frem

Han mener EU-Kommisjonen i praksis foreslår å åpne opp for fri kabotasje. Dette vil sette konkurransekraften til norske aktører under press.

– Hvis EUs veipakke blir vedtatt og dette blir innført, så vil distribusjonskjøringen få seg en kraftig knekk.

Trenger ikke last

Han forteller at tanken bak forslaget er at det skal bli enklere å kontrollere kabotasjekjøringen.

– Man åpner rett og slett opp for fri kabotasje. Foto: Steing Inge Stølen/NLF

– Men vi synes ikke regelverket legger opp det. Men det største problemet er ikke fritt antall turer innenfor i løpet av en femdagers periode, men det at de definerer internasjonal-last til å være en tom container, eller tomme paller.

I praksis betyr det at du kan kjøre tom over grensen for å få tilgang til kabotasjemarkedet. Så utenlandske aktører kan komme over grensen natt til mandag. Kjøre hele uken frem til fredag kveld, og kjøre tilbake til Sverige for så å ta helgehvilen der. For deretter å gjenta operasjonen neste uke.

– Siden det ikke er foreslått noen begrensninger på hvor mange kabotasjeturer du kan ta i løpet av et år, så betyr det i praksis at utenlandske aktører kan etablere en flåte med biler på grensa som kun har som formål å kjøre nasjonal transport i Norge.

Trafikkfarlig

I dag er kabotasjekonkurransen stor på langtransporten og terminal-kjøring. Men den spesialiserte transporten, som tømmer og distribusjon, har lenge unngått utenlandsk konkurranse.

Annonse

– Men når man får et system som åpner opp for at du kan ha en flåte basert i Sverige, som kjører over grensa og operer hele uken i Norge før de drar hjem igjen. Da åpner man opp for at de kan begynne å planlegge distribusjonskjøring, for eksempel.

Han påpeker at utstasjoneringsdirektivet kan hindre en permanent utstasjonering, men dette kan enkelt omgås ved å rullere på mannskap og utstyr.

– I praksis så får vi et fullt ut liberalisert marked. Dette mener vi er en fare for trafikksikkerheten, miljøet og det er en farlig utfordring for norsk transportnæring.

Ineffektivt

– Hensikten med kabotasje, den gangen vi fikk regelverket, var å øke effektiviteten og få ned tom-kjøring. Det som skjer nå er det stikk motsatte. Effektiviteten blir mindre siden bilene som kommer inn til Norge har lite last, og mye ledig kapasitet.

Mo forteller at NLF har regnet ut at ledig lastekapasitet tilsvarende 270 vogntog passerer grensen  hvert døgn.

– Og her er det snakk om tomme vogntog. På et år kommer det ledig kapasitet tilsvarende 207.000 tomme vogntog inn i landet. Og da er ikke dette verken effektivt eller miljøvennlig, sier han og legger til:

– De unødvendige utslippene kommer til å øke hvis kabotasjeregelverket liberaliseres ytterligere, samtidig som norske bedrifter og norske arbeidsplasser blør avslutter Mo.

Dette er forslaget om kabotasje i EUs veipakke:

Det kreves en internasjonal-last inn til landet, men dette kan være en tom container.

Transportøren kan da kjøre fritt i fem dager før han da må ut igjen. Transportøren kan da komme tilbake med internasjonal-last når neste uke begynner.

Transportørene har ingen begrensninger på hvor mange ganger de kan operere i et annet land, og kan i praksis drive transport fem dager i uken, hver uke hele året.

Annonse