Ta deg en pause

Annonse

Samferdselsministeren vil ha samme lysregler som svenskene

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen ønsker å åpne opp for installering av sterkere og bedre lys. Samferdselsdepartementet har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye regler for ekstralys på bil.

0

Annonse

– I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ønsker å åpne for ny lysteknologi

– Vi har fått flere henvendelser gjennom de siste årene om begrensningene i bruk ekstra lysutstyr på bil. Dette gjelder særlig maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis. Fordi vi i Norge har lang mørketid og dårlige lysforhold, ønsker vi nå å åpne for ny lysteknologi som vil kunne bidra til å synliggjøre både myke trafikanter og dyr. Ny lysteknologi innebærer dessuten at ekstralysene er til mindre sjenanse for omgivelsene enn tidligere, sier Solvik-Olsen.

I dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene. Sverige har imidlertid fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold, og har et mer fleksibelt regelverk.

Annonse

Hensiktsmessig med like regler i Norge og Sverige

– Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig. Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, sier Solvik-Olsen.

Ministeren ønsker å frita biler fra det gjeldene kravet om maks antall lykter og maks tillatt lysstyrke som er regulert i kjøretøyforskriften §28-1 nr. 4.9.

Les oppdragsbrevet her: Regler for ekstra lysutstyr

Annonse