Ta deg en pause

Annonse

Slik var kontrollhelgen

En ADR-transport var ikke merket i henhold til regelverket. En fikk bruksforbud på grunn av løse bolter i svingkransen. Slik så helgen ut for Statens vegvesen.

0

Annonse

En gjennomgang av Vegvesenets utvalgte Twitteraktivitet viser flere som har fått bruksforbud, hendelser som har ført til stengte veier og omfattende kontrollvirksomhet flere steder i landet.

Hendelsene som er gjengitt av 45minutter.no er fra fredag 6. april og frem til mandag 9. april. Dette har preget helgen som var:

Fredag 6. april

Tidlig fredag morgen melder Vegvesenet om redusert fremkommelighet i Sonsveikrysset på E6 i Akershus. Et vogntog står i avkjøringen til Son med et punktert dekk og venter på berging.

Det ble gjennomført en kontroll på Grimen. Oppmerksomheten var rettet mot arbeidslivskriminalitet, intervjuer av sjåfører og trafikksikkerhet. Vegvesenet skriver at de har fått inn mye informasjon for videre arbeid.

Les mer: Vegvesenet installerer alkolås

Rett før klokken seks kunne Vegvesenet melde om kontroll ved Lagunen. En sjåfør fikk bruksforbud og måtte sikre lasten sin bedre.

Det ble også gjennomført beltekontroll på 2200 kjøretøy. Fem fikk gebyr for manglende beltebruk. Det ble også avdekket en del mangler på riktig lysbruk under kjøring.

Statens vegvesen gjennomførte også trafikkontroll i Harstad. 902 kjøretøy ble kontrollert. Det ble utstedt gebyr for manglende vognkort. Kontrollen avdekket fem tilfeller med teknisk feil knyttet til lys, dette resulterte i fem mangellapper. Videre ble tre kjøretøy avskiltet på grunn av manglende periodisk kontroll, og et kjøretøy ble avskiltet på grunn av skyldig årsavgift.

Lørdag 7. april

På E8 Lullesletta Skibotn ble tre førere anmeldt for brudd på døgnhvile og daglig kjøretid. To førere ble pålagt døgnhvile på kontrollstedet. Ett forelegg på 12.000 kroner ble vedtatt.

Annonse

Vegvesenet kunne melde om en lastebil med stans på E6 Hundorptunnelen. Etter to timer var veien åpnet igjen.

Det ble også meldt om trafikkuhell i Oslo.

Søndag 8. april

Søndag 8. april meldte Vegvesenet at RV 13 fortsatt var stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering blir gjort mandag morgen.

Mandag 9. april

En utekontroll på E10 resulterte i bruksforbud og avskilting. Avskiltingen var en konsekvens av å ikke ha fulgt opp pålegg fra tidligere kontroller. En med mangler med lys ble ilagt bruksforbud. Det ble også utstedt flere kontrollsedler på grunn av mangler ved lysutstyr og sidehindere. Vegvesenet påpeker på Twitter at mørke og snøfokk gjør det særlig viktig å ha lysutstyret i orden.

Natt til mandag gjennomførte Vegvesenet også kontroll i Tromsdalen. En semitrailer ble ilagt bruksforbud for dårlige bremser. Et vogntog ble ilagt bruksforbud på grunn av løse bolter i svingkransen, i tillegg hadde han åtte tonn overlast som utløste et gebyr på 29.000 kroner.

En ADR-transport ble stanset mandag morgen. Vogntoget var ikke merket i henhold til regelverket, sjåføren manglet også sikkerhetsutstyr og dokumentasjon. Saken ble anmeldt.

Annonse