Ta deg en pause

Annonse

Stadig vekst i Yrkessjåførfaget

Søkertallene for videregående opplæring ble lagt frem 15. mars. Tallene viser ca. 13 prosent flere søkere til Vg2 Transport og Logistikk sammenlignet med 2017.

0

Annonse

– I tillegg ser vi en oppgang på 8 prosent Yrkessjåførfaget, det liker vi, sier daglig leder for Opplæringskontoret for Service og Samferdsel, Charles Galaasen.

Tallene Galaasen viser til er hentet ut fra Utdanningsdirektoratet og er basert på det som er registrert innen søknadsfristen 1. mars 2018. Det er elever i grunnskole og videregående skole som må søke læreplass innen 1. mars. Søkere utenom videregående skole kommer i tillegg.

Lest dette?: Stadig flere vil bli yrkessjåfør

Charles Galaasen, kontaktperson i SOTIN og daglig leder i Opplæringskontoret for service og samferdsel. Foto: Lars Thorvaldsen.

– Erfaringsmessig så kommer det flere søkere utover våren. Dette er gjerne søkere som har annen bakgrunn, forteller den daglige lederen.

– Men selv om tallene er gode, så kommer det til å by på utfordringer. Og det er at vi kommer til å slite med å få nok plasser på førerkortopplæringen på landslinjene i august.

91 102 søkte yrkesfaglig retning

Søknadsfristen gikk ut 1. mars og tallene viser en trivelig utvikling. Det var 91 102 elever som søkte en yrkesfaglig retning på landsbasis.

Totalt så var det 10 669 som søkte seg til inn på Service og Samferdsel. Logistikkfaget hadde 209 søkere til læreplass. Dette er en økning fra 200 søkere året før.

Annonse

Transport og Logistikk hadde 892 søkere til læreplassene. VG3 Yrkessjåførfaget hadde 478 søkere. Dette er en økning fra 445 i 2017.

Størst i Rogaland

Yrkessjåførfaget hadde flest søkere i Rogaland med 56 søkere, tett etterfulgt av Trøndelag med 45 søkere. Tredjeplass går til Møre og Romsdal med 39 søkere.

Nederst på listen finner vi Oslo og Vest-Agder med færrest søkere, kun elleve på hver. Nummer tre fra bunn finner vi Finnmark med 14 søkere til Yrkessjåførfaget.

Rogaland er også størst i Logistikkfaget med 35 søkere i år. Rett etter finner vi Østfold med 26 søkere, og Vestfold med 20 søkere til Logistikkfaget. Finnmark kom også dårligst ut med kun en søker. Sogn og Fjordane ligger hakket foran med to søkere.

Kunne vært doblet

Selv om utviklingen peker i riktig retning, mener Galaasen likevel at resultatet har potensial til å bli bedre.

– Antall lærlinger kunne lett vært doblet i Yrkessjåførfaget dersom det hadde vært nok søkere. Elever som har Vg2 Transport og Logistikk, og som har førerkort, er nærmest garantert læreplass i Yrkessjåførfaget, sier han.

Se hele oversikten her: Søkertall  

Annonse