Ta deg en pause

Annonse

– Tariffavtalen kunne vært mye bedre

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mener tariffavtalen kunne sett mye bedre ut etter årets oppgjør. – Lav organisasjonsgrad gir dårlig styrke i forhandlingene, sier forbundslederen.

0

Annonse

Årets oppgjør var et samordnet oppgjør. Det vil si at alle LOs forbund forhandlet sammen. Vanligvis er det forbundene som forhandler alene, og for hver tariffavtale.

Men i år var AFP-ordningen oppe for evaluering. I desember 2017 ble det lagt frem en rapport som viste svakheter ved ordningen, og mange fikk ikke AFP.

En ny AFP-ordning kom på plass etter forhandlingene, og betydelig flere arbeidstakere fikk tilleggspensjon.

– I tillegg fikk vi på plass et «slitertillegg» til pensjonen, slik at arbeidstakere som ikke ønsker eller har helse til å jobbe lenger enn til fylte 62, 63 eller 64 år får en tilleggspensjon frem til fylte 80 år, forteller forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen.

Norsk Transportarbeiderforbund.
Forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Foto: Roy Ervin Solstad, Transportarbeideren.
Ikke bare gull 

Johnsen er klar på at spesielt godsavtalen kunne vært bedre. Han peker blant annet på at EUs liberalisering og EØS-avtalen presser lønnsnivået i bransjen.

– Flere av våre tariffavtaler kunne vært bedre. Lønnssatsene i overenskomsten er for lave og reguleringen av arbeidstid er for dårlig, sier han og peker på minstelønnen som ligger på 171 kroner og 45 øre per time.

Han forteller videre at tariffavtalene dekker over 50 prosent av alle som jobber innenfor transportsektoren, men bare 20 prosent er organisert.

Annonse

– Årsaken er i hovedsak en svært lav organisasjonsgrad blant sjåførene. Uten medlemmer har vi ingen styrke i forhandlingene.

Les også: – Sjåførene lar seg lure

Flere organiserte i Sverige og Danmark

– I Sverige, Danmark og Finland er organisasjonsgraden på mellom 60 og 70 prosent. Det skal sies at i de bedriftene vi har tariffavtaler, så er også organisasjonsgraden høy.

Han mener det opp i gjennom tidene har vært etablert mange interesseorganisasjoner for yrkessjåfører. Johnsen mener dette kan ha bidratt til å undergrave fagforeningene.

– Dessverre har noen av disse interesseorganisasjonene vært døgnfluer som har kommet med lovnader som de ikke kan holde. Det har nok ført til en frustrasjon og en organisasjonsskepsis blant sjåførene.

– Vi er et apparat 

– Gjennom samarbeid i bedrift og mellom organisasjonene i arbeidslivet skapes det bedre og sikrere arbeidsplasser. Man organiserer seg for seg selv og arbeidskamerater, ikke for NTF eller YTF, vi er bare at apparat.

– Ved å være medlem av en fagforening får man en sikkerhet og bedre vilkår. I tillegg sikres man juridisk bistand, så vår oppfordring er helt klart å organisere seg, avslutter han.

Annonse