Ta deg en pause

Annonse

Vegtrafikkloven endres – alkolås blir påbudt

22. mars 2018 vedtok Transport- og kommunikasjonskomiteen endringer i vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge den som driver persontransport mot vederlag å installere alkolås.

0

Annonse

– Vi ser dette som veldig positivt skritt i retning av at stadig flere kjøretøy i Norge vil få installert alkolås, sier Christian Salvesen, som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK i en pressemelding.

Målrettet tiltak

Vedtaket i Stortinget kommer bare et par uker etter at Statens Vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

– I planen blir montering av alkolås trukket frem som et av tiltakene som kan bidra aktivt til å bedre trafikksikkerheten i Norge, sier han.

Annonse

Det kommer videre frem i pressemeldingen at bakgrunnen for vedtaket er at Stortinget i 2015 gjorde et enstemmig anmodningsvedtak om innføring av krav om installering av alkolås i alle kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag.

Innfasingen av alkolåspåbudet skal skje gradvis, og gjelder i første omgang for norske busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag.

Les om tiltakene her: 136 trafikktiltak overlevert til Solvik-Olsen

Basert på erfaringer fra dette vil Statens vegvesen gjøre en vurdering av om påbudet skal foreslås utvidet til å gjelde drosjer og godstransport.

Annonse